Vælg en side

Vi har fået dette indlæg fra Lennart Kiil, redaktør hos Folkets.dk & Klimaleksikon:

Vores måde at bo på hænger direkte sammen med klimaet.

Klimaforandringer er en realitet, og det er en god ide at tage højde for denne når du skal have bygget nyt hus eller renoveret det gamle.

Hvadenten det er varmt eller koldt ude, så skal temperaturen indenføre holdes på omkring de 20 grader. I Danmark kender vi alt til isolering, faktisk har vi sammenlignet med lande i for eksempel Sydeuropa særdeles velisolerede huse.

Men det kan gøres endnu bedre, og udviklingen på isoleringsområdet står bestemt ikke stille. Der sker løbende noget, og der kan på sigt være mange penge at spare ved at få isoleret huset på den bedst tænkelige måde. Skal du bygge nyt hus skal isolering tænkes ind fra starten i forhold til hulrum og andre design- og bygningsmæssige beslutninger. Det kan alt sammen sagtens gøres på en smart og flot måde. Jo bedre isolering, jo lavere energiforbrug. Et velisoleret hus er både en fordel for pengepungen og for klimaet.

Klimaforandringerne hænger også sammen med energiforbruget på en anden måde. Det er nemlig muligt at hente varme og energi fra det omgivende miljø med en varmepumpe og på den måde minimere de dyre fossile brændstoffer som øger drivhuseffekten i klimaet og dermed bidrager unødvendigt til klimaforandringerne. Og så er der endda penge at spare. På mange måder ville det være nærmest mærkeligt ikke at tænke en varmepumpe ind i et nyt hus fra starten. Men varmepumper har også den fordel at de sagtens kan integreres i eksisterende huse – nogle gange endnu som supplement til eksisterende varme- og energiløsninger i huset – og det sker efterhånden så ofte at priserne er faldet til et meget rimeligt niveau.

I forhold til større byggerier af huse og andre boliger skal klimaforandringerne også tænke ind. Og det bliver de allerede i udpræget grad. Men det er værd at huske på at mange af de samme overvejelser faktisk er lige så relevante for typehuse, parcelhuse og helt almindelige familie-huse på villavejen. Gør det rigtigt fra start, og du kan tjene penge og gøre noget godt for verden på samme tid. Klimaforandringer er noget som skal tages alvorligt ved husbyggeri.